Wat is een domeinnaam?

Stel u voor dat iedereen zijn identiteitskaartnummer of telefoonnummer gebruikt in plaats van zijn eigen naam. Als er geen namen waren, dan moest u zelf een naam uitvinden voor die persoon. Anders zou u nooit uw vrienden kunnen identificeren, laat staan vage kennissen. Dit is practisch natuurlijk niet haalbaar!

Hiertoe vond men ook domeinnamen uit om te voorzien in een gelijkaardige vraag op het internet. De meeste computers met aansluiting op het internet identificeren zich met een uniek nummer, namelijk een IP-adres (bij voorbeeld, 193.111.95.31). IP-adressen zijn niet intuïtief (zij stemmen niet overeen met een aardrijkskundige plaats) en bovendien zijn ze niet makkelijk te onthouden (Ga dit zelf na: kijk even weg van deze pagina en probeer dan het voornoemde voorbeeld IP-adres op te noemen!)

Indien U het IP-adres in de URL van uw browser ingeeft, komt U terecht op de gekoppelde website. Een IP-adres is niet alleen moeilijk te onthouden, maar is ook VASTGELEGD (vb. als U van web hostingbedrijf verandert, moet U een nieuw IP-adres voor uw website voorzien).

Domeinnamen zijn een meer intuïtieve manier om een website te benoemen en te vinden. Elke domeinnaam vervangt een rij nummers zonder betekenis (een IP-adres) door een eenvoudig woord of een gemakkelijke uitdrukking. Dit is de theorie, maar in werkelijkheid kunnen domeinnamen ook nogal moeilijk/vaag zijn.

De opbouw van een domeinnaam
We gaan een domeinnaam even nader bekijken en gebruiken hiervoor als voorbeeld de domeinnaam van deze website, namelijk domeinnaam.be. Dit vindt u terug in de adresbalk van uw browser.

.be is het top(-level) domein waaronder onze domein geregistreerd staat. Er bestaan heel wat verschillende topdomeinen (extensies), van commerciële (.com) tot non-profit (.org), zelfs landgebonden extensies zoals Frankrijk (.fr) en Italië (.it). Iedere domeinnaam is geregistreerd onder een bepaald topdomein, ook wel gekend als de domeinextensie. Beide woorden, topdomein en extensie betekenen hetzelfde, dus sla ze niet door mekaar!

domeinnaam vormt de naam van mijn domeinnaam. Dit deel van de domeinnaam kon ik zelf kiezen. Ik verzon het bij de registratie van een domeinnaam.

Het topdomein en de naam samen vormen een domeinnaam. Als u ons zou vragen naar de domeinnaam van onze website, zou ik U antwoorden domeinnaam.be

Een van de grootste voordelen die een domeinnaam biedt : hij is uniek. Ik kan gerust zijn dat er niemand anders deze domeinnaam domeinnaam.be bezit, omdat alle domeinnamen geregistreerd worden in een centrale database. Elk record in de database moet uniek zijn. Daarom zijn sommige domeinnamen soms zo waardevol.

Hier vindt U enkele voorbeelden van domeinnamen die u misschien al kent. Zij horen toe aan enkele bekende bedrijven of organisaties.

combell.com
domeinnaam.be
fgov.be

Technische informatie

We hadden het al eens over de “centrale database” voor domeinnamen. Welnu, deze centrale database wordt bewaard op verschillende enorme computers verspreid over de hele wereld. Een bedrijf InterNIC onderhoudt deze centrale database.

Wanneer U een domeinnaam koopt, worden uw gegevens (naam, bedrijfsnaam, adres, enz…) geregistreerd in de database, samen met de domeinnaam, de aankoopdatum en de datum waarop U een “vernieuwingsrecht” voor deze domeinnaam dient te betalen. Afhankelijk van hoe en via welke onderneming U de naam oorspronkelijk kocht, hebt U het gebruikersrecht over deze naam gedurende 1 à 10 jaar, vooraleer U dit vernieuwingsrecht dient te betalen (elk bedrijf voert een iets ander beleid, dus lees de kleine lettertjes bij registratie van een domeinnaam!)

“Registratie” staat niets voor niets in het vet vermeld : als U een domeinnaam koopt, “registreert” U deze (maar in feite registreert of noteert men al uw gegevens in de centrale database). Daarom noemt men deze bedrijven die U de domeinnaam laten kopen “registratiebedrijven”.

Bij registratie van een domeinnaam zult U wel een informatieaanvraag ontvangen over de naamservers die U gaat gebruiken.

U herinnert zich dat we het hadden over domeinnamen die IP-adressen vervangen? Wel, ergens moet een computer gaan uitzoeken welk IP-adres verbonden is met een bepaalde domeinnaam, omdat computers IP-adressen gebruiken om gegevens op het internet terug te vinden. De informatie over de link tussen domeinnamen en IP-adressen worden bewaard op een naamserver (of domeinnaamserver – beide spellingsvormen worden gebruikt!).

Vergelijk een website met een winkel achter de bomen ver van de weg gelegen. Om de winkel te vinden, hebt U een richtingsaanwijzer nodig. U kunt de domeinnaam vergelijken met dat bord en het IP-adres als de richting waarnaar het bord verwijst. Indien ingehuurde arbeiders die het bord moeten plaatsen niet weten waar de winkel is, plaatsen ze een bord in willekeurige richting. Daarom lijken domeinnamen nergens toe te dienen : zij hebben geen bepaald IP-adres dat aan hen gekoppeld is.

Nu, vergelijk de naamservers met ploegbazen die de arbeiders vertellen in welke richting zij het bord moeten plaatsen. Wanneer dit gebeurd is, zal men het niet verplaatsen tenzij de arbeiders nieuwe instructies geven. Elke naamserver onderhoudt het stamrecord van de informatie gelinkt aan bepaalde domeinnamen.

Een domeinnaam record vereist twee naamservers: a primaire domeinnaamserver (ook bekend als een domeinnaamserver, of kortweg DNS) en een secundaire domeinnaamserver. Naamservers zijn over het hele internet verspreid : er bestaan duizenden – en elkeen verzendt informatieaanvragen (“waar is de winkel ?”) tot die de primaire naamserver bereikt die een antwoord verstrekt (“het is hier, waar het bord naartoe wijst”) en koppelt de domeinnaam aan het IP-adres. Zo kan uw computer de juiste website vinden. Indien de primaire naamserver onbeschikbaar is (in panne, uitgeschakeld, trage verbinding enz…), wordt de informatie-aanvraag verstuurd naar de secundaire naamserver.

In de praktijk verlopen de zaken iets ingewikkelder dan het simplistische beeld hierboven. Voorbeeld, vele naamservers verbergen informatie over veelgevraagde vertaling/linking/mapping tussen domeinnamen en IP-adressen (= informatie lokaal opslaan voor hergebruik bij latere aanvragen). Daarom duurt het enkele dagen voor mensen via het internet uw site op het nieuwe adres vinden, wanneer U informatie wijzigt aan een bepaalde domeinnaam, zoals het IP-adres waarnaar het verwijst (aangezien de verborgen informatie op de locale naamservers niet meer up-to-date is en het een tijdje duurt om ze te actualiseren). Dit principe noemt men bekendmaken van nieuwe domeininformatie.

De meeste domeinnaam registratiebedrijven (bedrijven die domeinnamen verkopen) zullen uw nieuwe domeinnaam op hun naamservers installeren, tenminste tot U ze naar ergens anders wilt “verhuizen”. Indien U een domeinnaam verhuist, transfereert U in principe het koppelingsrecht tussen die domeinnaam en zijn IP-adres naar een andere naamserver. Dit is vaak vereist, bij voorbeeld als men van webhosting bedrijf verandert. Nogmaals, het technisch ondersteuningspersoneel bij uw webhostingbedrijf kan U hierbij verder helpen.

Domeinnaam.com
Logo