Welke domeinnamen zijn niet toegelaten?

Neem bij het registreren de volgende regels in acht:

  • Reeds geregistreerde domeinnamen kan je niet registreren. (“first come, first served” regel) Hoe kan je weten of een domeinnaam al geregistreerd is? Controleer het met een WHOIS-module!
  • Sommige domeinnamen zijn on hold. Er is dan nog een juridische procedure bezig, of de oude registrar van de domeinnaam is zijn licentie verloren. Dan moet de domeinnaam nog worden overgezet naar een nieuwe registrar. Deze kan je ook niet registreren.
  • Domeinnamen mogen enkel cijfers, letters en het koppelteken “-” bevatten.
  • Domeinnamen moeten beginnen en eindigen met een cijfer of een letter.
  • Domeinnamen zijn minimaal 2 en maximaal 63 tekens lang. (afhankelijk van domeinnaam)
  • U mag het koppelteken niet op twee opeenvolgende posities gebruiken.

Domeinnaam.com
Logo